Botanica

Schede di Botanica ….

 

Scheda di Botanica N. 76 Omphalodes verna – Piera, Emilio
Scheda di Botanica N.75 Potentilla micrantha – Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 74 Helleborus foetidus L. Piera, Emilio
Scheda di Botanica N.73 Ranunculus ficaria – Piera, Emilio

 

 

Scheda di Botanica N. 72 Helianthemum nummularium – Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 71 Linaria vulgaris – Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 70 Asparagus acutifolius – Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 69 Gentianopsis ciliata – Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 68 Campanula morettiana – Piera, Emilio
Schedadi Botanica N. 67 Menyantes trifoliata – Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 66 Primula recubariensis – Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 65 Saxifraga berica – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 65 Saxifraga berica fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 65 Saxifraga berica fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 65 Saxifraga berica fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n 64 Ophrys tilaventina – Piera, Emilio Scheda di Botanica n 64 Ophrys tilaventina fg.1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n 64 Ophrys tilaventina fg.2 - Piera, Emilio.. Scheda di Botanica n 64 Ophrys tilaventina fg.3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 63 Erythronium dens-canis – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 63 Erythronium-dens-canis fg 1 Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 63 Erythronium-dens-canis fg 2 Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 63 Erythronium-dens-canis fg 3 Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 62 Himantoglossum robertianum – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 62 Himantoglossum robertianum fg.1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 62 Himantoglossum robertianum fg.2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 62 Himantoglossum robertianum fg.3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 61 Eranthis hyemalis – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 61 Eranthis hyemalis fg. 1 Scheda di Botanica N. 61 Eranthis hyemalis fg. 2 - Piera Emilio Scheda di Botanica N. 61 Eranthis hyemalis fg. 3 - Piera Emilio
Scheda di Botanica N. 60 Ruscus aculeatus – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 60 Ruscus aculeatus fg.1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 60 Ruscus aculeatus fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 60 Ruscus aculeatus fg.3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 59 Calluna vulgaris – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 59 Calluna vulgaris fg. 1- Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 59 Calluna vulgaris fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 59 Calluna vulgaris fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 58 Cotinus coggygria – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 58 Cotinus coggygria fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 58 Cotinus coggygria fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 58 Cotinus coggygria fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 57 Gentianella pilosa – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 57 Gentianella pilosa fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 57 Gentianella pilosa fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 57 Gentianella pilosa fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 56 Draba dolomitica – Piera, Emilio Draba dolomitica fg 1 Draba dolomitica fg 2 Scheda di Botanica N. 56 Draba dolomitica fg 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 55 Primula spectabilis – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 55 Primula spectabilis fg 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 55 Primula spectabilis fg 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 55 Primula spectabilis fg 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 54 Moneses uniflora – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 54 Moneses uniflora fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 54 Moneses uniflora fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 54 Moneses uniflora fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica Edizione Speciale N.53_bis Cynara scolymus – Piera, Emilio Scheda di Botanica Edizione Speciale N.53_bis fg. 1 Cynara scolymus - Piera, Emilio Scheda di Botanica Edizione Speciale N.53_bis fg. 2 Cynara scolymus - Piera, Emilio Scheda di Botanica Edizione Speciale N.53_bis fg. 3 Cynara scolymus - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 53 Nigella damascena – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 53 Nigella damascena fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 53 Nigella damascena fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 53 Nigella damascena fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 52 Ophrys insectifera – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 52 Ophrys insectifera fg. 1 -Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 52 Ophrys insectifera fg. 2 - Piera, Emilio Ophrys insectifera - Piera Emilio
Scheda N. 51 Pulsatilla montana – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 51 Pulsatilla montana fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 51 Pulsatilla montana fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 51 Pulsatilla montana fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 50 Corylus avellana – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 50 Corylus avellana L. fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 50 Corylus avellana L. fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 50 Corylus avellana L. fg. 1 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 49 Calendula arvensis – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 49 Calendula arvensis fg.1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 49 Calendula arvensis fg.2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 49 Calendula arvensis fg.3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 48 Geranium argenteum – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 48 Geranium argenteum fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 48 Geranium argenteum fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 48 Geranium argenteum fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 47 Crataegus monogyna – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 47 Crataegus monogyna fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 47 Crataegus monogyna fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 47 Crataegus monogyna fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 46 Euphrasia alpina – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 46 Euphrasia alpina fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 46 Euphrasia alpina fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 46 Euphrasia alpina fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 45 Potentilla nitida – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 45 Potentilla nitida fg. 1- Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 45 Potentilla nitida fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 45 Potentilla nitida fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 44 Saxifraga squarrosa  Scheda di Botanica n. 44 Saxifraga squarrosa fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 44 Saxifraga squarrosa fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 44 Saxifraga squarrosa fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 43 Anemone baldensis Scheda di Botanica n. 43 Anemone baldensis fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 43 Anemone baldensis fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 43 Anemone baldensis fg. 3 - Piera, Emilio
SCHEDA N. 42 Haplophyllum patavinum L. SCHEDA N. 42 Haplophyllum patavinum L. fg 1 - Piera, Emilio SCHEDA N. 42 Haplophyllum patavinum L. fg 2 - Piera, Emilio SCHEDA N. 42 Haplophyllum patavinum L. fg 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 41 Ophrys benacensis – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 41 fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 41 fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 41 fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 40 Anacamptis morio – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 40 Anacamptis morio fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 40 Anacamptis morio fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 40 Anacamptis morio fg. 3 - Piera, Emilio
Schedo di Botanica N. 39 Crocus biflorus – Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 39 Crocus biflorus fg. 1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 39 Crocus biflorus fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 39 Crocus biflorus fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 38 Cornus mas – Piera, Emilio Cornus mas 1 Scheda di Botanica N. 38 Cornus mas fg. 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica N. 38 Cornus mas fg. 1 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 37 Primula vulgaris – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 37 Primula vulgaris fg.1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 37 Primula vulgaris fg.2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 37 Primula vulgaris fg. 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica n. 36 Ranunculus glacialis  Scheda di botanica n.36 Ranunculus glacialis - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 36 Ranunculus glacialis - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 36 Ranunculus glacialis - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 35 Gentiana asclepiadea – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. Gentiana asclepiadea 1- Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 35 Gentiana asclepiadea 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 35 Gentiana asclepiadea 3 - Piera, Emilio
Scheda di Botanica N. 34 Spiranthes spiralis – Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 34 Spiranthes spiralis -1 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 34 Spiranthes spiralis - 2 - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 34 Spiranthes spiralis - 3 - Piera, Emilio
SCHEDA N. 33 Campanula barbata Campanula barbata 1 Campanula barbata 2 Campanula barbata 3
SCHEDA N. 32 Loiseleuria procumbens  Loiseleuria procumbens 1 Scheda di Botanica n. 32 Loiseleuria Procumbens - Piera, Emilio Scheda di Botanica n. 32 Loiseleuria Procumbens - Piera, Emilio
SCHEDA N. 31 Cephalanthera rubra Cephalanthera rubra 1 Cephalanthera rubra 2 Cephalanthera rubra 3
Scheda n. 30 – Dictamus albus

Scheda di botanica n.30 - Dictamus albus - Piera, Emilio

Scheda di botanica n.30 – Dictamus albus – Piera, Emilio

Scheda n. 30 - Dictamus albus 2 Scheda n. 30 - Dictamus albus 3
SCHEDA N. 29 Orchis simia Orchis simia n. 1 Orchis simia fg. n .2 Orchis simia fg. n. 3
SCHEDA N. 1 Soldanella Alpina Soldanella alpina fg. 1 Soldanella alpina fg. 2  Soldanella alpina fg. 3
SCHEDA N. 2 Helleborus viridis  Helleborus viridis fg. 1  Helleborus viridis fg. 2  Helleborus viridis fg. 3
SCHEDA N. 3 Hepatica nobilis  Hepatica nobilis fg. 1  Hepatica nobilis fg. 2  Hepatica nobilis fg. 3
SCHEDA N. 4 Orchis simia  Orchis simia fg. 1  Orchis simia fg. 2  Orchis simia fg. 3
SCHEDA N. 5 Pulsatilla vernalis  Pulsatilla vernalis fg. 1  Pulsatilla vernalis fg. 2  Pulsatilla vernalis fg. 3
SCHEDA N. 6 Opuntia humifusa Opuntia humifusa fg. 1  Opuntia humifusa fg. 2  Opuntia humifusa fg. 3
SCHEDA N. 7 Cypripedium calceolus  Cypripedium calceolus fg. 1 Cypripedium calceolus fg. 2  Cypripedium calceolus fg. 3
SCHEDA N. 8 Dryas octopetala  Dryas octopetala fg. 1  Dryas octopetala fg. 2  Dryas octopetala fg. 3
SCHEDA N. 9 Saponaria pumila  Saponaria pumila fg. 1  Saponaria pumila fg. 2  Saponaria pumila fg. 3
SCHEDA N.10 Colchicum autumnale  Colchicum autumnale fg. 1  Colchicum autumnale fg. 2  Colchicum autumnale fg. 3
SCHEDA N.11 Arbutus unedo  Arbutus unedo fg. 1  Arbutus unedo fg. 2  Arbutus unedo fg. 3
SCHEDA N.12 Stella Alpina Leucojum vernum fg. 1  Stella alpina fg. 2  Stella alpina fg. 3
SCHEDA N. 13 Leucojum vernum  Leucojum vernum fg. 1 Leucojum vernum fg. 2  Leucojum vernum fg. 3
SCHEDA N. 14 Galanthus nivalis  Galanthus nivalis fg. 1  Galanthus nivalis fg. 2  Galanthus nivalis fg. 3
SCHEDA N. 15 Daphne mezereum  Dafne mezereum fg. 1  Dafne mezereum fg. 2  Dafne mezereum fg. 3
SCHEDA N. 16 Hacquetia epipactis  Hacquetia epipatics fg. 1  Hacquetia epipatics fg. 2  Hacquetia epipatics fg. 3
SCHEDA N. 17 Arum maculatum  Arum maculatum fg. 1 Arum maculatum fg. 2  Arum maculatum fg. 3
SCHEDA N. 18 Paris quadrifolia  Paris quadrifolia fg. 1 Paris quadrifolia fg. 2  Paris quadrifolia fg. 3
SCHEDA N. 19 Gentiana  Gentiana fg. 1  Gentiana fg. 2  Gentiana fg. 3 Gentiana fg. 4
SCHEDA N. 20 Physoplexis comosa  Physoplexis comosa fg. 1  Physoplexis comosa fg. 2  Physoplexis comosa fg. 3
SCHEDA N. 21 VERATRUM  Veratrum album fg. 1  Veratrum album fg. 2  Veratrum album fg. 3
SCHEDA N. 22 Paliurus spina-christi  Paliurus spina christi fg. 1  Paliurus spina christi fg. 2  Paliurus spina.christi fg. 3
SCHEDA N. 23 Carlina acaulis  Carlina acaulis fg. 1  Carlina acaulis fg. 2  Carlina acaulis fg. 3
SCHEDA N. 24 Helleborus Niger Helleborus niger fg. 1 Helleborus niger fg. 2  Helleborus niger fg. 3
SCHEDA N. 25 Erica carnea Erica 1  Erica 2  
 SCHEDA N. 26 Allium ursinum Allium ursinum n. 1 Allium ursinum n. 2  Allium ursinum n. 3 Allium ursinum n. 4
SCHEDA N. 27  Ophrys sphegodes Ophrys sphegodes fg. 1 Ophrys sphegodes fg. 2 Ophrys sphegodes fg. 3
 SCHEDA N. 28 Cercis siliquastrum  Cercis siliquastrum n.1  Cercis siliquastrum n. 2  Cercis siliquastrum n. 3

 

Share Button

Commenti chiusi